Родителска среща

Уважаеми родители, 

на 20.02.2018 г. от 17.00 часа в БСУ "Христо Ботев" ще се проведе родителска среща.