Родителска среща

Уважаеми родители, 

на 17.10.2017 г, от 17.00 часа в БСУ "Христо Ботев" ще се проведе родителска среща.