Ценен подарък за БСУ "Христо Ботев" - Братислава

Колективът и учениците от БСУ "Христо Ботев" гр. Братислава изказват искрената си благодарност и признателност към г-н Кирил Петков за подарените книги - копие от оригинала на Паисиевата "История Славянобългарска" и други книги, посветени на бележити българи.
Ценният подарък, личното отношение, ангажираност и съпричастност на г-н Петков ни дават увереност да продължим своето призвание като учители, да просвещаваме и разпространяваме, да градим духа на българската книжовност сред славянските народи в Европа.

Книгите може да видите ТУК