Гражданско сдружение “Приятели на БСУ “Христо Ботев“ в гр.Братислава“

Уважаеми приятели,

 

Обръщаме се към Вас от името на Гражданско сдружение “Приятели на БСУ “Христо Ботев“ в гр.Братислава“.

Сдружението е създадено през 2002 година, за да даде възможност на нашите деца от най-ранна възраст да се докоснат до родните традиции, да учат български език и да опознават историята и културата на България. През 2008 г. станахме учредители на Българската детската градина. През изминалите години тя се утвърди като търсена предучилищна институция и в момента се посещава от 50 деца.

Изключително ни радва факта, че мнозина от Вас ни гласуват доверие и даряватe 2% от своя данък върху годишния доход на физически и юридически лица.

Сърдечно ви благодарим за тази подкрепа!

През 2020 г. дарените средства на обща стойност 4743,28 €  бяха използвани за:

  • Подкрепа на Българското училище - книги за учениците I -XII клас, usb флаш устройства за абитурентите,
  • Отпускане на стипендия за ученик от БСУ;
  • Покриване на разходите по транспорта на децата от детската градина – посещение на Народния театър;
  • Подобряване на материалните условия на образователно-възпитателния процес в детската градина,
  • Съфинансиране на проекта „Живея между две култури -2020“- издаване на сборник „Глаголица – знаците, които говорят и обединяват“ с литературни и художествени творби на учениците от Българското училище,
  • Съфинансиране на 3 творчески работилници за децата и родителите на детската градина, посветени на българските традиции и обичаи в рамките на проект Фолклорна дъга – 2020,
  • Съфинансиране на културнообразователния проект „Роден език зад граница“ - 2020 за децата от детската градина,
  • Административни разходи на ГС /нотариус, канцеларски материали, административни такси, актуализация на уеб страницата/.

Ежегодно отчитаме публично разходването на дарените средства в "Търговски вестник". Последният публикуван отчет / Obchodný vestník, 21.05.2020, 96/2020,č. Š001721 / касае средствата разходвани през 2019 г.

Приятели, благодарим Ви за гласуваното доверие и се надяваме, че отново ще подкрепите дейността на Гражданско сдружение „Приятели на Българското училище „Христо Ботев“ в гр.Братислава“ с дарение на  2% от Вашите данъци. Необходимите формуляри за попълване ще намерите на www.rozhodni.sk

Údaje o prijímateľovi / Данните на Сдружението
Obchodné meno alebo názov:
Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave
Sídlo: Bratislava, 85101, Záporožská 8
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30853575

 Управителен съвет на ГС                                                   29.01.2021 гр. Братислава

Оттук можете да си свалите всички необходими формуляри