Важно съобщение във връзка с учебните занятия на 11.01.2021 г

Уважаеми родители,

На основание Плана за връщане на учениците в училище на Министерството на образованието на Словакия , който влиза в сила от 04.01.2021 г.,  учениците от първи до дванадесети клас ще се обучават дистанционно.

От 11.01.2021 година всички ученици  в Българското училище - от първи до дванадесети клас- ще се обучават дистанционно.

От 11.01. до 15.01. онлайн ще се обучават учениците от първи до четвърти клас. Спазва се утвърдената учебна програма  с 30-минутни часове.  Разписанието за 30-минутните часове е приложено към съобщението. Използва се платформата Тиймс, както и Едукит за задаване на домашни работи.

Вероятно от 18.01. за началния курс ще се възстанови присъственото обучение, като ще  важат правилата за представяне на негативен тест от родител, за да се допуснат децата в училище.

От 11.01.2021 г. продължава дистанционното обучение на учениците от 5. до 12. клас. Вероятно онлайн обучението ще продължи до 22.01. За евентуални промени  ще бъдете уведомявани  допълнително.