РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


По случай Деня на народните будители, 1 ноември, Посолството на Република България в Словашката република организира съвместно с Катедрата по славянски филологии на Университета „Коменски“ и Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава конкурс за есе на следните теми: „Да учиш български език…“ и „Моите срещи с България“.
В конкурса, под егидата на посланик Йорданка Чобанова, се включиха студенти българисти от Университета „Коменски“ и ученици от гимназиалния етап на БСУ „Христо Ботев“. Поради различния им профил участниците в конкурса бяха разделени в две категории – студенти и ученици.
Жури с председател г-жа Виктория Меламед – пълномощен министър в Посолството и членове г-жа Павлинка Ценова – директор на БСУ „Христо Ботев“ и д-р Миглена Михайлова-Паланска – лектор по български език и литература в Университета „Коменски“, определи следното класиране:

Студенти
1-во място – Алжбета Душекова, 3. курс – бакалаври
2-ро място – Янка Ленчешова, 3. курс – бакалаври, Петра Ришава, 2. курс – магистри
3-то място – Наталия Меркова, 2. курс – бакалаври, Барбора Биталова, 3. курс – бакалаври
Поощрителни награди – Катарина Светла Зубова, 2. курс – бакалаври, Мартина Дворжакова, 2. курс – магистри

Ученици
1-во място – Мартин Константинов – 10. клас
2-во място – Петра Рохманова – 12. клас, Станимира Плачкова – 10. клас
3-то място – Бейза Хайридин – 11. клас
Поощрителна награда – Тома Петров, 11. клас

Отличените участници ще бъдат допълнително информирани за церемонията по награждаването.
Благодарим на всички участници за проявения интерес и старание и им пожелаваме вдъхновение в изучаването на българския език и още незабравими срещи с България!

16 ноември 2020 г.