СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Уважаеми родители, мили ученици,

Учебната 2020/2021 година ще започне на 02.09.2020 г. в 08:30 часа с час на класа.

Присъствието на всички ученици е задължително!

Родителите (учениците) трябва да носят декларация от родител за здравния си статус и попълнен въпросник.

За учениците от среден и горен курс носенето на маски  в класните стаи и района на училището е задължително за периода 02.09-14.09.2020г.

За учениците от първи до четвърти клас, носенето на маски в класната стая за същия период е доброволно, но в общите части и в двора на училището е задължително.

Ще се раздават учебници.

Първият учебен ден ще приключи в 10:30 часа (за този ден не са предвидени занималня и обяд).

Достъпът на родителите до училищните сгради е забранен!