“Мартенска работилница” за деца и родители се проведе в БСУ “Христо Ботев”

“Мартенска работилница” за деца и родители се проведе в БСУ “Христо Ботев”

 

На 25 февруари се проведе “Мартенска работилница”, в която взеха участие учениците от начален етап и техните учители - г-жа Милена Борисова, г-жа Любомира Димова, г-жа Снежана Иванова и г-жа Татяна Тенева. Присъства и г-жа Антония Янкова, която освен учител е и майка на ученик от 3. клас. В учителската стая настана истинско оживление, защото се включиха и родителите на децата от 1. до 4. клас.

Учениците от 3. клас представиха презентация за легендата за мартеничката, подготвена с помощта на учителя по математика и информационни технологии г-н Христо Христов. След като запознаха родителите си с обичая, децата от различните класове се разделиха на четири екипа и започнаха да изработват мартенички. Голям интерес към техниката имаха и родителите, които им помагаха.

За изработването на мартеничките бяха използвани естествени материали - дървени мъниста, вълнени конци и др. Учителите показаха на учениците и родителите лесна и достъпна за тях техника с корда. Децата се справиха бързо, подпомогнати от родителите си, които усукваха умело конци. Накрая всички си тръгнаха с красиви мартенички, които бяха направили и за своите близки.

Червено-белите украшения идват от времето на хан Аспарух. Едно от преданията е, че той получил дар от сестра си под формата на китка, привързана към крака на лястовица с бял конец. Червената багра била от кръвта на птицата, чийто крак бил наранен от конеца. Птичката пристигнала при хан Аспарух точно на 1 март, откъдето води началото си и традицията на този ден всички българи да си даряват червено-бели мартеници за здраве, щастие и сполука.

 Повече снимки ще намерите ТУК