Отмяна на учебните занятия в БСУ " Христо Ботев"

С оглед превенция на разпространението на коронавирус COVID-19 и в съответствие с разпоредбите на Братиславски самосправни край, учебните занятия в БСУ " Христо Ботев" се отменят за периода от 09.03.2020 до 13.03.2020 г.