Отмяна на Деня на отворените врати в БСУ " Христо Ботев"

Въз основа на препоръката на Министерство на здравеопазването на Словашката република относно антиепидемичните мерки във връзка с болестта COVID-19, Денят на отворените врати в БСУ "Христо Ботев" на 11.03.2020 г. се отменя.