Насоки на МОНМС на Словашката република във връзка с разпространението на коронавирус