Международния ден на математиката - „Математиката в ежедневието” в БСУ „Христо Ботев”

Инициативи за отбелязване

Международния ден на Математиката - „Математиката в ежедневието”

в Българското средно училище „Христо Ботев”, гр. Братислава

 

Дейност

Участници

Отговорник

Дата

1.

Занимателна математика

1 и 2 клас

Л. Димова и 

М. Борисова

17.03.2020

2.

„Свещените числа” - филм

3 и 4 клас

Сн. Иванова и

Р. Илиева

17.03.2020

3.

Интересни факти за математиката.

3 и 4 клас

Сн. Иванова и

Р. Илиева

17.03.2020

4.

Симетрия в природата:

1.      Изработване на оригами на цветя и растения.

2.      Заснемане на растения и животни в `които е налице симетрия.

3.      Изработване на оригами на ДНК молекули.

4.      Изложба от изработени оригами.

 

5,6 класове

 

7,8 класове

 

9 клас

5,6,7,8,9 класове

 

Ант. Янкова

 

Хр. Христов

 

Ант. Янкова

Ант. Янкова и

Хр. Христов

 

до 06.03.2020

 

до 06.03.2020

 

до 06.03.2020

 

18.03.2020

5.

Компютърни презентации

1.      Христо Христов, Петра Рохманова

2.      Николай Йорданов

 

11 клас

8 клас

 

Хр. Христов

Н. Йорданов

 

09.03.2020

20.03.2020

6.

„История на математиката” - филм

10 и 12 класове

Здр. Пигулев и

Н. Йорданов

19.03.2020

7

„Възникването на числата“ - презентация

6 клас

Н. Йорданов

20.03.2020

8.

Математиката в музиката и българските ритми

1,2,3,4

доц. д-р Диана Стоева 

Австрийска Академия на Науките

17.03.2020

9.

Математиката в обработката на сигнали

5,6,7,8,9,10,11,12

доц. д-р Диана Стоева

Австрийска Академия на Науките

17.03.2020

10.

Табло – презентация: Математиката в изобразителното изкуство и архитектурата

 

Ат. Велков,

Хр. Христов

до 20.03.2020

11.

Табло – презентация: Математиката в спортните игри

 

Ал. Бояджиев,

Хр. Христов

до 20.03.2020