Уважаеми приятели, Обръщаме се към Вас от името на Гражданско сдружение “Приятели на БСУ “Христо Ботев“ в гр.Братислава“.

Уважаеми приятели,

Обръщаме се към Вас от името на Гражданско сдружение “Приятели на БСУ “Христо Ботев“ в гр.Братислава“.

Сдружението е създадено през 2002 година, за да даде възможност на нашите деца от най-ранна възраст да се докоснат до родните традиции, да учат български език и да опознават историята и културата на България. През 2008 г. станахме учредители на Българската детската градина. През изминалите години тя се утвърди като търсена предучилищна институция и в момента се посещава от 50 деца.

Изключително ни радва факта, че мнозина от Вас ни гласуват доверие и даряватe 2% от своя данък върху годишния доход на физически и юридически лица.

Сърдечно ви благодарим за тази подкрепа!

През 2019 г. дарените средства на обща стойност 4723,28 €  бяха използвани за:

  • Представяне на Българското училище – закупуване на спортни екипи за учениците от I до VI клас
  • Финансиране на извънкласни мероприятия на БСУ  - транспорт на учениците от начална степен на зелено училище, награди;
  • Отпускане на стипендия за ученик от БСУ за покриване на пътни разходи;
  • Покриване на разходите по транспорта на децата от детската градина – участници в курсовете по плуване и пързаляне;
  • Подобряване на материалните условия на образователно-възпитателния процес в детската градина –ремонт на прозорци, осветление и преградна стена.
  • Съфинансиране на проекта „Театър за най-малките“ – за децата от детската градина и учениците от начална степен на Българското училище;
  • Съфинансиране на 4 творчески работилници за децата и родителите на детската градина, посветени на българските традиции и обичаи в рамките на проект Фолклорна дъга – 2019;
  • Съфинансиране на мултикултурен проект „Пътища на приятелството - 2019“ с участието на деца от българска, словашка, немска и унгарска детска градина;
  • Административни разходи на ГС /нотариус, превод, административни такси/.

 

Ежегодно отчитаме публично разходването на дарените средства в "Търговски вестник". Последният публикуван отчет / Obchodný vestník, 21.05.2019, 96/2019, č.Š001743 / касае средствата разходвани през 2018 г.

Приятели, благодарим Ви за гласуваното доверие и се надяваме, че отново ще подкрепите дейността на Гражданско сдружение „Приятели на Българското училище „Христо Ботев“ в гр.Братислава“ с дарение на  2% от Вашите данъци. Необходимите формуляри за попълване ще намерите на www.rozhodni.sk

Údaje o prijímateľovi / Данните на Сдружението
Obchodné meno alebo názov:
Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave
Sídlo: Bratislava, 85101, Záporožská 8
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30853575

Vyhlasenie 2019                        Potvrdenie 2019

Управителен съвет на ГС                                                   29.01.2020 гр. Братислава