УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РЪКОВОДСТВОТО НА БСУ ,,ХРИСТО БОТЕВ” – БРАТИСЛАВА, ВИ КАНИ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 11.ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА ОТ 17.15 ЧАСА.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РЪКОВОДСТВОТО    НА    БСУ ,,ХРИСТО БОТЕВ”  –   БРАТИСЛАВА,  ВИ  КАНИ  НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 11.ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА ОТ 17.15 ЧАСА.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЩЕ ПРОВЕДЕ В ДВЕ ЧАСТИ:

ЧАСТ: ОБЩА СРЕЩА

  1. ОТЧЕТ НА ГРАЖДАНСКОТО СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В БРАТИСЛАВА”

 

  1. РАЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО.

 

  1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ.

 

II ЧАСТ: ПО КЛАСОВЕ

 

  1. ИЗБОР НА ДВАМА  РОДИТЕЛИ  ОТ  ВСЯКА  ПАРАЛЕЛКА  ЗА  ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА СЪБРАНИЕТО  НА  РОДИТЕЛИТЕ,  НА  КОЕТО  ЩЕ  СЕ ИЗБИРАТ  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.

 

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ С УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК.

 

  1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ.

                                                                                   

                                       ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БСУ „ХРИСТО БОТЕВ“