Полезно за родители

БСУ "Христо Ботев" - Братислава записва ученици за учебната 2017/2018 година. Молбата за прием може да

бъде изтеглена от сайта на училището. Документи се приемат в канцеларията на училището.