Обучение на учителите се проведе в БСУ “Христо Ботев”

Обучение на учителите се проведе в БСУ “Христо Ботев”

На 4 и 5 декември 2019 г. се проведе обучение на тема: “Ефективно взаимодействие с родителите”. Квалификационният курс беше на “Институт за прогресивно образование”, одобрен и публикуван в регистъра на МОН. Лектор беше Марияна Георгиева, психолог с дългогодишен опит.

Учителите се запознаха с типологията на отношенията с родителите и привличането им като партньори в образованието и израстването на детето.

Двудневното обучение включваше групова работа, решаване на казуси, дебатиране на проблеми и изясняване на начините за справяне с тях. На учителите им бяха представени и принципите на даване на обратна връзка, така че получателят да я разбере и да прецени дали да я използва, или не. Стана ясно как може да се установи атмосфера на взаимна подкрепа при срещи с родителите. Учителите си начертаха стратегии за провеждане на ефективна родителска среща.

След приключване на обучението педагозите получиха задачи, които трябва да изпълнят в определен срок. При успешното им решаване ще получат удостоверения за участие в обучителен курс с присъдени два квалификационни кредита.

 

 Повече снимки ТУК