Актуално за родители

На 02.октомври 2018 година в БСУ "Христо Ботев" - Братислава

ще се проведе обща родителска среща от 17 часа и по класове от 17.30 часа.