Актуално за родители

На 26.април 2017 година БСУ "Христо Ботев" - Братислава

обявява  

"Ден на отворени врати" от първи  до четвърти клас.

Заповядайте при нас!smile