EXPERT geniality show

Уважаеми родители,

EXPERT geniality show  е състезание, което включва всички научни области. В него могат да участват ученици от V до XII клас.

Състезанието ще се проведе на 28 ноември 2019 г. в БСУ "Христо Ботев"

Заявки за участие се приемат до 24 октомври 2019 г. при класния ръководител. Таксата за участие  е 4 €.