„Всезнайко“(VŠETKOVEDKO) 2019

Уважаеми родители,

На 28 ноември 2019 г. В БСУ "Христо Ботев" ще се проведе състезанието  „Всезнайко“(VŠETKOVEDKO). В него могат да се включат учениците от II до IV клас. Ще има въпроси от всички области, познати на децата до момента.

Заявки за състезанието се подават най-късно до 24 октомври 2019 г. при класния ръководител. Таксата за участие е 4 €.