Уважаеми приятели, Обръщаме се към Вас от името на Гражданско сдружение “Приятели на БСУ “Христо Ботев“ в гр.Братислава“.

Уважаеми приятели,

 

Обръщаме се към Вас от името на Гражданско сдружение “Приятели на БСУ “Христо Ботев“ в гр.Братислава“.

Сдружението е създадено през 2002 година, за да даде възможност на нашите деца от най-ранна възраст да се докоснат до родните традиции, да учат български език и да опознават историята и културата на България. През 2008 г. станахме учредители на Българската детската градина. През изминалите години тя се утвърди като търсена предучилищна институция и в момента се посещава от 50 деца.

Изключително ни радва факта, че мнозина от Вас ни гласуват доверие и даряватe 2% от своя данък върху годишния доход на физически и юридически лица.

 

Сърдечно ви благодарим за тази подкрепа!

През 2018 г. дарените средства на обща стойност 9154,59 € бяха използвани за:

  • Организиране на 70 годишния юбилей на Българското училище
  • Финансиране на извънкласни мероприятия на БСУ  - транспорт на учениците от начална степен на зелено училище, награди;
  • Отпускане на стипендия за ученици от БСУ за покриване на пътни разходи;
  • Покриване на разходите по транспорта на децата от детската градина – участници в курсовете по плуване;
  • Pемонт на помещенията на детската градина - смяна на осветлението, подръжка на външния ареал – смяна на пясъка в пясъчника;
  • Съфинансиране на екскурзия до Св.Антон за децата от българската общност;
  • Съфинансиране на проекта „Живея между две култури - 2018“ ;
  • Организиране и съфинансиране на 4 творчески работилници посветени на българските традиции и обичаи в рамките на проект Фолклорна дъга – 2018;
  • Реализация и финансиране на мултикултурен проект „Пътища на приятелството - 2018“ с участието на деца от българска, словашка, немска и френска детска градина;

 

Ежегодно отчитаме публично разходването на дарените средства в "Търговски вестник". Последният публикуван отчет / Obchodný vestník, 23.05.2018, 98/2018, č.Š001709 / касае средствата разходвани през 2017 г.

 

Приятели, благодарим Ви за гласуваното доверие и се надяваме, че отново ще подкрепите дейността на Гражданско сдружение „Приятели на Българското училище „Христо Ботев“ в гр.Братислава“ с дарение на  2% от Вашите данъци. Необходимите формуляри за попълване ще намерите на www.rozhodni.sk

Údaje o prijímateľovi / Данните на Сдружението
Obchodné meno alebo názov:
Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave
Sídlo: Bratislava, 85101, Záporožská 8
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30853575

 

Управителен съвет на ГС                                                   29.01.2019 гр., Братислава

Vyhlasenie_2018                   Potvrdenie