ДВА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УРОКА СЕ ПРОВЕДОХА В V КЛАС

На 27.03.2018 се проведе интердисциплинарен урок на български, словашки и английски език в V клас на тема: „Празници, свързани с пролетта. Общото и различното между тях“. Учениците демонстрираха своите знания по различните езици и спецификата на отделните празници. След това направиха упражнения. Гости на празника бяха директорът на БСУ „Христо Ботев“ и учители