145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

В БСУ „Христо Ботев“  се проведе тържествен урок, посветен на  145-годишнината от обесването на Васил Левски. На урока присъстваха директорът – Д. Дойнова и учители. Учениците от VIII, IX и X  клас с помощта на учителите П. Василева и М. Георгиева изнесоха кратка музикално-поетична програма, посветена на живота и делото на Апостола.

Проведе се състезание, в което учениците показаха какво са научили за бележития българин.