МАТЕМАТИЧЕСКИ КАРНАВАЛ

На 12.02.2018 година в БСУ „Христо Ботев“ се проведе математически карнавал. Учениците от I и III клас заедно със своята учителка в занималнята Н. Хихова превърнаха в приятно забавление решаването на задачи. Децата бяха облечени като приказни герои. Имаше много песни, танци и... математически задачи. Гости на събитието бяха директорът на училището – Д. Дойнова, родители и учители.

Математическият карнавал премина в три кръга. Първият кръг представляваше танц с балони и математически задачи. Във втория кръг учениците се състезаваха в два отбора. Третият кръг беше предизвикателство – решена математическа задача срещу награда. Празникът завърши с обещание за следващ карнавал.