Людмила Любенова

Учител по български език и литература

Магистър 
Образование: ШУ "Еп. Константин Преславски"
Специалност: Български език и история

Колектив