Йорданка Недялкова

Учител по български език и литература

Магистър по славянска филология, Югозападен университет „Неофит Рилски“, V ПКС

Трудова биография:

До 01.09.2018 г. преподавател по български език и литература в 112. ОУ “Стоян Заимов”, София

Колектив