Даниела Дойнова - Кънчева

Директор

Магистър по Българска филология

Образование ; ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - магистър - филолог

СУ "Св. Кл. Охридски" -  специализация - учител по немски език в средните училища

Трудова биография: Заместник-директор учебна дейност 

ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе  2001 - 2016 г.

ПГИУ "Елиас Канети" - Русе 2016

Владее немски език

Колектив