СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, мили ученици,

Учебната 2020/2021 година ще започне на 02.09.2020 г. в 08:30 часа с час на класа.

Присъствието на всички ученици е задължително!

Родителите (учениците) трябва да носят декларация от родител за здравния си статус и попълнен въпросник.

За учениците от среден и горен курс носенето на маски  в класните стаи и района на училището е задължително за периода 02.09-14.09.2020г.

За учениците от първи до четвърти клас, носенето на маски в класната стая за същия период е доброволно, но в общите части и в двора на училището е задължително.

Ще се раздават учебници.

Първият учебен ден ще приключи в 10:30 часа (за този ден не са предвидени занималня и обяд).

Достъпът на родителите до училищните сгради е забранен!

Документи за сваляне:

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu

 Организация и условия на обучение на БСУ „Христо Ботев за учебната 2020/2021 г. във връзка с епидемиологичната ситуация в страната(разпространението на COVID-19)

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Представяме Ви

Българско средно училище „Христо Ботев“ - Братислава 

 • Изучавани езици: български, словашки, немски и английски
 • Използване на иновативни педагогически практики и участие в различни програми и проекти
 • Индивидуален подход към всеки ученик
 • Поддържане и следване на принципите за мотивация и отговорност в учебния процес
 • Създаване и стимулиране навици и умения за учене не само в училище, а и през целия живот
   
 • Подготовка и ориентиране в реализирането на учениците ни в конкурентна среда
 • При успешно полагане на ДЗИ учениците получават българска и словашка диплома
   
 • Целодневна оранизация на учебния процес за учениците от 1 до 4 клас
 • Нашите учители са висококвалифицирани педагогически специалисти
   
 • Училището разполага с учебни кабинети по информационни технологии, физика и астрономия, химия и биология, както и просторен физкултурен салон  и игрище
 • Работим с учениците спрямо техните таланти и потребности
 • Активно участие в проекти и състезания, както в Словакия, така и в България
   
 • В училището се реализират множество кръжоци като етнография, драматургия, детско творчество, български народни танци и други
 • Участие в различни инициативи на Посолството на Република България в Република Словакия, на Българския културен институт, както и в международни събития
 • Предлагаме топла и здравословна храна в училищния стол

  GDPR - Ochrana osobných údajov