УЧИЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

Възпитаниците на БСУ „Христо Ботев“ имаха възможността да се насладят на живописната природа в Яребина, Мартин. Петдневното обучение извън училище беше ръководено от учителите С. Каменова, Р. Илиева и Сн. Иванова. Децата учеха и се забавляваха едновременно. Изградиха ценни приятелства, научиха нови неща за природата и събраха незабравими спомени от разнообразната програма, която им направиха техните учители. Посещението на музея в гр. Мартин беше интересно връщане в миналото на словашкото село.