ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК В V КЛАС

Интересен и нестандартен интердисциплинарен урок на тема: „Празници, свързани с пролетта. Общото и различното между тях“ се проведе в V клас на БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава. Учениците разказваха за традициите и обичаите в България, Словакия и Англия съответно на български, словашки и английски език. Едновременно с усвояването на новите знания възпитаниците на БСУ „Христо Ботев“ правиха и упражнения на съответния език. В края на урока децата получиха триезичен речник (български, словашки и английски) с най-употребяваните изрази, свързани с пролетните празници. Директорът на БСУ „Христо Ботев“ Д. Дойнова похвали работата на учениците и техните учители: З. Буялкова, М. Михайлов и Р. Атанасова.